Βιβλική Σχολή

 

Ανακαλύπτω

 

Ο στόχος αυτών των μαθημάτων της Αγίας Γραφής είναι:
 To establish redemptive friendships with the unchurched and with Christians living in
your community.
 To connect unchurched people with Jesus and lead them to become fully devoted
disciples of Christ.
 To assist Christians and the unchurched in a continual, in-depth understanding of the
Bible and to acquaint them with our Adventist Message.
 To show people how the Bible meets their daily needs.
 To acquaint people with the major doctrinal teachings of the Bible.
 To provide Bible study options that acquaint the student with a broad understanding of
Scripture (life of Jesus, prophecy, the gospels, distinctive doctrines).
 To prepare your community for a seminar or public evangelistic meeting.
 To prepare Bible School participants to become baptized church members who are fully
devoted disciples of Jesus Christ and who make witnessing their way of life.


Αν θέλετε να λάβετε ταχυδρομικώς αυτή τη σειρά δωρεάν, σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε ένα email στη διεύθυνση info@greekvoice.org σημειώνοντας Βιβλικά Μαθήματα Ανακαλύπτω.

 

 

Ξεκίνα Στη Ζωή

 

Τα Βιβλικά Μαθήματα δίνουν μια καθαρότερη εικόνα για τον Θεό.  Τον Δημιουργό που μας έφτιαξε και που ενδιαφέρεται για μας.  Τα μαθήματα δείχνουν πως ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο μέσω των Θεόπνευστων συγγράφων της Αγίας Γραφής, και πως αυτές οι διδασκαλίες εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή.  Μελετώντας την Αγία Γραφή με βοηθό αυτά τα μαθήματα θα μπορέσεις να ξεκινήσεις μια καινούργια ζωή με τον Χριστό.

Αν θέλετε να λάβετε ταχυδρομικώς αυτή τη σειρά δωρεάν, σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε ένα email στη διεύθυνση info@greekvoice.org σημειώνοντας Βιβλικά Μαθήματα Ξεκίνα Στη Ζωή.