Δωρεές

Εάν έχετε ευλογηθεί από αυτή τη Διακονία και από το πνευματικό υλικό που σας παρέχουμε, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την οικονομική σας βοήθεια. Κάνοντας μια δωρεά δίνεται την ευκαιρία σε άλλους Έλληνες να χρησιμοποιήσουν και να επωφεληθούν με το ίδιο υλικό.

Γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο "Greek Voice of Hope" και ταχυδρομήστε την στη ακόλουθη διεύθυνση.
PO Box 67
Madera, CA 93639

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί πλουσιοπάροχα!

elΕλληνικά